Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Ostalo > Monografije

Monografije:

 1. BROZOVIĆ, Petar

  Pamćenje zaborava / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Ante Duić-Dunja ; fotografije Branko Božić ... et al.]. - Cerna : Pauk, 2005.
  UDK: 908
 2. OD Turskog do suvremenog Osijeka / ; [Ive Mažuran ... et al. ; fotografije Dragutin Antinac ... et al.]. - Osijek : Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1998.
  UDK: 908
 3. PAVKOVIĆ, Mladen

  Sveto ime Vukovar : fotografije / Mladen PAVKOVIĆ ; [fotografije] Mladen Pavković [i Boris Fabijanec] ; [tekst Josip Palada]. - Koprivnica : Alineja : INA Naftaplin : Klub veterana Domovinskog rata, 2002.
  UDK: 908
 4. TOPUSKO : fotomonografija = photomonography = Fotomonographie / ; [tekst Milan Abramović - Lazo Čučković ; fotografije Boris Krstinić ... [et al.] ; urednik = editor = Redakteur Bogdan Arnautović]. - Sisak : Radio Sisak, 1996.
  UDK: 908
 5. UVIJEK Osijek / ; [autori teksta Branimir glavaš ... et al. ; autori fotografije Roberta Balentović ... et al. ; prijevodi Zvjezdana Batković ... et al.]. - Osijek : Izdavački centar Revija sveučilišta, 1992.
  UDK: 908
 6. VUKOVAR : vjekovni hrvatski grad na Dunavu / ; Sonia Bićanić ... [et al.] (engleski) ; crtači karata Ivica Rendulić ... [et al.] ; autori fotografija M. Čolić ... et al.] ; Štefanija Kokot (njemački). - Koprivnica : "Dr. Feletar", 1994. -
  UDK: 908
 7. ŽUPANJSKA Posavina / ; tekstovi Ivo Balentović ... [et al.]. - Vinkovci : Privlačica, 1997.
  UDK: 908