Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Ostalo

Ostalo:

 1. DUJMOVIĆ, Tihomir

  Hrvatske novinarske tragedije : 1945-1995 / Tihomir DUJMOVIĆ . - Zagreb : Kružić, 2017.
  UDK: 070
 2. HRVATSKE knjižnice na meti : vodič / ; podatke prikupili i obradili Veronika Čelić-Tica ... et al.. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna biblioteka, 1992.
  UDK: 02
 3. Hrvatska udruga Benedikt : 2011. – 2016. / ; [uredništvo Mladen Parlov ... et al.]. - Split : Naklada Bošković, 2016.
  UDK: 061
 4. HUDELIST, Darko

  Novinari pod šljemom : o nekim tendencijama u hrvatskom novinarstvu za vrijeme obrambenog rata 1991/1992. / Darko HUDELIST . - Zagreb : Globus, 1992.
  UDK: 070.1
 5. BARATH, Arpad

  Korak po korak do oporavka : priručnik za kreativne susrete s djecom u ratnim i poslijeratnim vremenima / Arpad BARATH . - Zagreb : Tipex, 1996.
  UDK: 159.913
 6. HRVATSKA demografska i demostrateška drama / ; priredio Vlatko Pavletić. - Samobor : "A.G. Matoš", 2002.
  UDK: 314.8
 7. BABIĆ, Dragutin

  Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji : (re)konstrukcija multietničkih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba / Dragutin BABIĆ ; [prijevod sažetka Emil Heršak]. - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2008.
  UDK: 316.3(497.5)
 8. CVITKOVIĆ, Ivan

  Konfesija u ratu / Ivan CVITKOVIĆ . - Sarajevo : Interreligijska služba Oči u oči, 2004.
  UDK: 316.3
 9. KLJUČANIN, Arif

  Hrvatski ratni grafiti / Arif KLJUČANIN . - Zagreb : ZRI-Šport, 1995.
  UDK: 316.7

  (ZAVIČAJNA ZBIRKA)

 10. ŽANIĆ, Mateo

  Kultura sjećanja između emocija i institucija : reprezentiranje Vukovarske bitke od 1991. do 2016. / Mateo ŽANIĆ . - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2017.
  UDK: 316.3
 11. ŽUNEC, Ozren

  Rat i društvo : ogledi iz sociologije vojske i rata / Ozren ŽUNEC . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1998.
  UDK: 316 : 355
 12. Domovinski rat u stripu / ; [uredništvo Ratko Dragaš ... et al.]. - Zagreb : Stripoforum, 2014.
  UDK: 741.5
 13. GENERAL pukovnik Mladen Markač : da se ne zaboravi / ; priredio i uredio Mladen Pavković. - Koprivnica : Baltazar;Udruga branitelja invalida i udovica Domovinskog rata, 2011.
  UDK: 341.6
 14. LETICA, Slaven

  Postmoderna i genocid u Bosni : “etničko čišćenje” velika prevara našeg doba / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1998.
  UDK: 341.48
 15. HRVATSKA odlikovanja / ; priredili i napisali Stjepan Adanić … [et al.] ; [fotografije odlikovanja Fedor Vučemilović]. - Zagreb : Narodne novine, 1996.
  UDK: 351.856.2

  (REFERENTNA ZBIRKA)

 16. MIRIĆ, Jovan

  Zločin i kazna : politološko-pravni ogledi o ratu, zločinu, krivnji i oprostu / Jovan MIRIĆ . - Zagreb : Hrvatsko kulturno društvo Prosvjeta, 2002.
  UDK: 341.3
 17. GOLEC, Ivica

  Povijest školstva u Petrinji : (1700. – 2000.) / Ivica GOLEC . - Petrinja : Matica hrvatska, 2000.
  UDK: 373/377(091)
 18. ČAPO ŽMEGAČ, Jasna

  Srijemski Hrvati : etnološka studija migracije, identifikacije i interakcije / Jasna ČAPO ŽMEGAČ . - Zagreb : Durieux, 2001.
  UDK: 39

  Sadrži i: Ekonomska djelatnost srijemskih Hrvata (stanje iz godine 1996.) / Aleksandra Mu­raj. Jezik i govor kao
  komponente i faktori identiteta / Jadranka Grbić

 19. HRVATSKA policija u Domovinskom ratu / ; [autori Ante Nazor ... et al.]. - Zagreb : Ministarstvo unutarnjih poslova RH, 2011.
  UDK: 351.749

  (ZAVIČAJNA ZBIRKA)

 20. O žrtvama je riječ : zbornik radova Trećeg hrvatskog žrtvoslovnog kongresa održanog 18.-20. lipnja 2004. godine u Zagrebu / ; [urednik Zvonimir Šeparović]. - Zagreb : Hrvatsko žrtvoslovno društvo, 2006.
  UDK: 343.988(497.5)
 21. STAREŠINA, Višnja

  Hrvati pod KOS-ovim krilom: završni račun Haaškog suda / Višnja STAREŠINA . - Zagreb : Avid media, 2017.
  UDK: 341
 22. RICHARDSON, Mervyn

  Učinci rata na okoliš: Hrvatska / Mervyn RICHARDSON . - Zagreb : Agencija za posebni otpad : Izvori : Igor, 1996.
  UDK: 502
 23. ZADNJA pošta – Den Haag : dokumenti / ; [glavni i odgovorni urednik Anđelko Milardović]. - Zagreb : Centar za politološka istraživanja, 2003.
  UDK: 341.645

  (Biblioteka Dokumenti ; knj. 1)

 24. ZBIRKA propisa iz područja ustavnog prava, lokalne uprave i samouprave / ; [priredili] Josip Juraj ... [et al.]. - Zagreb : Indrija, 2002.
  UDK: 349.2(497.5)
 25. STOgodina ratnog zrakoplovstva u Hrvatskoj / ; [autori Tomislav Aralica ... et al.]. - Zagreb : Despot Infinitus, 2012.
  UDK: 358.4
 26. HRVatske oči : zbornik radova hrvatskih književnika i vinkovačkih ratnih fotografa / ; [autori: Aralica... et. al.]. - Vinkovci : Privlačica, 1992.
  UDK: 77.03
 27. Kalle, Zlatko

  Unconquered Dubrovnik : defence and breaking of the Dubrovnik blocade, 1991-1992 / Zlatko Kalle . - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumenatcijski centar Domovinskog rata, 2018.g.
  UDK: 77.03=163.42=111
 28. RICHTMAN-AUGUŠTIN, Dunja

  Etnologija i etnomit / Dunja RICHTMAN-AUGUŠTIN . - Zagreb : ABS95 : Naklada Publica, 2001.
  UDK: 39.01
 29. MAROEVIĆ, Ivo

  Konzervatorsko novo iverje / Ivo MAROEVIĆ . - Petrinja : Matica hrvatska, 2000.
  UDK: 7.025
 30. ŠIMLEŠA, Bože

  Sportske bitke za Hrvatsku / Bože ŠIMLEŠA . - Zagreb : Meditor, 1995.
  UDK: 796
 31. MAROEVIĆ, Ivo

  Rat i baština u prostoru Hrvatske / Ivo MAROEVIĆ . - Petrinja : Matica hrvatska, 1995.
  UDK: 7.025
 32. BROZOVIĆ, Petar

  Pamćenje zaborava / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Ante Duić-Dunja ; fotografije Branko Božić ... et al.]. - Cerna : Pauk, 2005.
  UDK: 908
 33. MATOŠ, Ana

  Vukovar Ane Matoš : knjiga fotografija / Ana MATOŠ . - Vukovar : vlast. nakl., 2004.
  UDK: 77
 34. NIKČEVIĆ, Sanja

  Slika Domovinskog rata u hrvatskom kazalištu 1990.-2016. : od svetišta do nametnute krivnje / Sanja NIKČEVIĆ . - Zagreb : Alfa, 2018.g.
  UDK: 792
 35. OD Turskog do suvremenog Osijeka / ; [Ive Mažuran ... et al. ; fotografije Dragutin Antinac ... et al.]. - Osijek : Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, 1998.
  UDK: 908
 36. PISMESTROVIĆ, Petar

  Partija pokera / Petar PISMESTROVIĆ . - Zagreb : CIP, [1991.]
  UDK: 741
 37. PAVKOVIĆ, Mladen

  Sveto ime Vukovar : fotografije / Mladen PAVKOVIĆ ; [fotografije] Mladen Pavković [i Boris Fabijanec] ; [tekst Josip Palada]. - Koprivnica : Alineja : INA Naftaplin : Klub veterana Domovinskog rata, 2002.
  UDK: 908
 38. ANTE Gotovina / ; priredio i uredio Mladen Pavković. - Koprivnica : Alineja, 2005.
  UDK: 929
 39. BOBETKO, Janko

  Sve moje bitke / Janko BOBETKO . - Zagreb : vlast. nakl., 1996.
  UDK: 929
 40. THOMPSON u očima hrvatskih intelektualaca : bilo je i to jednom u Hrvatskoj / ; Mate Kovačević ; priredili Josip Pečarić. - Strmec Samoborski : Fortuna, 2009.
  UDK: 785.16
 41. TOPUSKO : fotomonografija = photomonography = Fotomonographie / ; [tekst Milan Abramović - Lazo Čučković ; fotografije Boris Krstinić ... [et al.] ; urednik = editor = Redakteur Bogdan Arnautović]. - Sisak : Radio Sisak, 1996.
  UDK: 908
 42. PONOSNA Hrvatska : zbirka domoljubnih koračnica i popjevaka od Ilirskog preporoda do danas / ; priredio Antun Asić ; [notografija Tomislav Košćak]. - Zagreb : Časnički klub 242, 1999.
  UDK: 784.71
 43. GOLEC, Ivica

  Petrinjski biografski leksikon / Ivica GOLEC . - Petrinja : Matica hrvatska, 1999.
  UDK: 929(03)

  (REFERENTNA ZBIRKA)

 44. UVIJEK Osijek / ; [autori teksta Branimir glavaš ... et al. ; autori fotografije Roberta Balentović ... et al. ; prijevodi Zvjezdana Batković ... et al.]. - Osijek : Izdavački centar Revija sveučilišta, 1992.
  UDK: 908
 45. HUDELIST, Darko

  Tuđman : biografija / Darko HUDELIST . - Zagreb : Profil, 2004.
  UDK: 929
 46. IVANKOVIĆ, Nenad

  Ratnik : pustolov i general / Nenad IVANKOVIĆ . - Zagreb : HONOS, 2001.
  UDK: 929
 47. PRIMORAC, Branka

  Perešin : život i smrt / Branka PRIMORAC . - Zagreb [i.e.] Čakovec : „Zrinski“ : Udruga Susreti za Rudija Perešina, 2001.
  UDK: 929
 48. VUKOVAR : vjekovni hrvatski grad na Dunavu / ; Sonia Bićanić ... [et al.] (engleski) ; crtači karata Ivica Rendulić ... [et al.] ; autori fotografija M. Čolić ... et al.] ; Štefanija Kokot (njemački). - Koprivnica : "Dr. Feletar", 1994. -
  UDK: 908
 49. ŠPEGELJ, Miroslav

  Sjećanja vojnika / Miroslav ŠPEGELJ . - Zagreb : Znanje, 2001.
  UDK: 929
 50. ŽUPANJSKA Posavina / ; tekstovi Ivo Balentović ... [et al.]. - Vinkovci : Privlačica, 1997.
  UDK: 908
 51. Farmaceuti i farmaceutska djelatnost u Domovinskom ratu / ; glavna urednica Ines Buhač. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumenatcijski centar Domovinskog rata : Hrvatsko farmaceutsko društvo, 2018.
  UDK: 615
 52. Medicinske sestre i tehničari u Domovinskom ratu : svjedočanstva / ; urednica Željka Križe. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumenatcijski centar Domovinskog rata, 2019.
  UDK: 61:355/359