Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Politika

Politika:

 1. ANTIĆ, Ljubomir

  Velikosrpski nacionalni programi : ishodišta i posljedice / Ljubomir ANTIĆ . - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga : Hrvatski institut za povijest, 2007.
  UDK: 327
 2. ARALICA, Ivan

  Što sam rekao o Bosni / Ivan ARALICA . - Zagreb : Naklada Pavličić, 1995.
  UDK: 323
 3. BANAC, Ivo

  Raspad Jugoslavije : eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima / Ivo BANAC . - Zagreb : Durieux, 2001.
  UDK: 323.14
 4. BARIĆ, Nikica

  Srpska pobuna u Hrvatskoj : 1990.-1995. / Nikica BARIĆ . - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2005.
  UDK: 323.1
 5. BEKAVAC, Ivan

  Izmišljeni Tuđman : o lažima, krivotvorinama i namjerama Hudelistove “biografije” prvoga hrvatskog predsjednika / Ivan BEKAVAC . - Zagreb : P.I.P., 2007.
  UDK: 323
 6. BIČANIĆ, Milan

  Srijem: krvavo krilo Hrvatske / Milan BIČANIĆ . - Osijek : Kelemen, 1999.
  UDK: 323
 7. BILANDŽIĆ, Dušan

  Propast Jugoslavije i stvaranje moderne Hrvatske : eseji, članci, interviewi, analize, izvješća, izjave / Dušan BILANDŽIĆ . - Zagreb : AGM, 2001.
  UDK: 321
 8. BILANDŽIĆ, Dušan

  Povijest izbliza : memoarski zapisi 1945.-2005. / Dušan BILANDŽIĆ . - Zagreb : Prometej, 2006.
  UDK: 32
 9. BLASKOVICH, Jerry

  Anatomija prijevare : [medijski rat za Hrvatsku : zapisi američkog liječnika] / Jerry BLASKOVICH . - Zagreb : Moderna vremena, 1998.
  UDK: 322
 10. BOLJKOVAC, Josip

  Istina mora izaći van — : sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hr­vatske / Josip BOLJKOVAC ; priredio Željko Krušelj. - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2009.
  UDK: 32(497.5)
 11. BOROVČAK, Damir

  Hello Toronto, ovdje Zagreb : 1991. – 2001. / Damir BOROVČAK . - Zagreb : CC Marketing, 2001.
  UDK: 32.019
 12. BRANDT, Miroslav

  Život sa suvremenicima : političke uspomene i svjetonazor / Miroslav BRANDT . - Zagreb : Naklada Pavličić, 1996.
  UDK: 32
 13. BROZOVIĆ, Petar

  Između života : monografija / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Alica Wertheimer Baletić]. - Cerna : Pauk, 2004.
  UDK: 325
 14. CANJUGA, Zlatko

  Posljednji razgovor s hrvatskim Judom / Zlatko CANJUGA . - Zagreb : Dom i svijet, 1997.
  UDK: 32(497.5)
 15. CAREVIĆ, Olga

  Dodirnimo zvijezdu prijateljstva / Olga CAREVIĆ . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005.
  UDK: 323.1(497.5)
 16. COHEN, Philip J.

  Drugi svjetski rat i suvremeni četnici : njihov povijesno-politički kontinuitet i posljedice po stabilnost na Balkanu / Philip J. COHEN ; preveo s engleskog Marinko Raos. - Zagreb : Ceres, 1997.
  UDK: 329.17
 17. CVITKOVIĆ, Ivan

  Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini : Hrvati između nacionalnog i građanskog / Ivan CVITKOVIĆ . - Sarajevo; Zagreb : Synopsis, 2005.
  UDK: 323.1
 18. DEGORICIJA, Slavko

  Nije bilo uzalud / Slavko DEGORICIJA . - Zagreb : ITG, 2008.
  UDK: 323
 19. DOMAZET-LOŠO, Davor

  Strategija vučjeg otpora ili Tko je Hrvatsku pretvorio u veliko lovište / Davor DOMAZET-LOŠO . - Zagreb : Detecta,
  UDK: 32.019.5
 20. BEKAVAC, Ivan

  Dr. Franjo Tuđman – vizije i postignuća : rasprave za okruglim stolom uz drugu obljetnicu smrti prvoga hrvatskog predsjednika / Ivan BEKAVAC ; [urednik Ivan Bekavac]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2002.
  UDK: 32
 21. TUĐMAN, Miroslav

  Dr. Franjo Tuđman – neoproštena pobjeda : rasprave sa simpozija organiziranog u povodu treće obljetnice smrti prvoga hrvatskog predsjednika / Miroslav TUĐMAN ; [urednik Miroslav Tuđman]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2003.
  UDK: 32
 22. DUJMOVIĆ, Tihomir

  Apsurdna vremena / Tihomir DUJMOVIĆ . - Zagreb : Naklada Ljevak, 2004.
  UDK: 32
 23. DUJMOVIĆ, Tihomir

  Vrijeme apsurda / Tihomir DUJMOVIĆ . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2001.
  UDK: 32(497.5)
 24. FINKIELKRAUT, Alain

  Zločin je biti rođen / Alain FINKIELKRAUT ; prevele s francuskog Saša Sirovec i Višnja Machiedo. - Zagreb : Ceres, 1997.
  UDK: 32(497.5)
 25. GENSCHER, Hans Dietrich

  Sjećanja / Hans Dietrich GENSCHER ; predgovor Ivo Sanader ; s njemačkoga preveo Boris Hudoletnjak. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1999.
  UDK: 327
 26. GOJKO Šušak : 1945. – 1998. / ; [urednik Ivan Bekavac]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2003.
  UDK: 32
 27. GOLDSTEIN, Ivo

  Dvadeset godina samostalne Hrvatske / Ivo GOLDSTEIN . - Zagreb : Novi Liber, 2010.
  UDK: 32(497.5)
 28. GLOBALIZACIJA i identitet : rasprave o globalizaciji, nacionalnom identitetu i kulturi politike / ; [urednici Miroslav Tuđman i Ivan Bekavac]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2004.
  UDK: 327
 29. GOSS, Vladimir Peter

  Washingtonska fronta / Vladimir Peter GOSS . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1994. -
  UDK: 327
 30. GREGURIĆ, Franjo

  Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske : 1991. – 1992. / Franjo GREGURIĆ ; [fotografije Ivica Bitunjac ... [et al.]. - Zagreb : Naklada Zadro, 1998.
  UDK: 328.13
 31. GVOZDIĆ-Filjak, Zlata

  Srijemska kalvarija Hrvata / Zlata GVOZDIĆ-Filjak ; (njemački jezik) Ulrich Dronske ; prijevod sažetaka (en­gleski jezik) Sanja Matešić. - Zagreb : Znanje, 1995.
  UDK: 323.1
 32. HABIJANAC, Antun

  Za slobodnu Hrvatsku : zapisi za tamnovanja u Vojnom zatvoru – Gajeva 4, Zagreb, 1991. / Antun HABIJANAC . - Zagreb : Meditor, 1997.
  UDK: 323.28
 33. HARTMANN, Florence

  Mir i kazna : tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa / Florence HARTMANN ; [prijevod Nataša Desnica-Žerjavić]. - Zagreb : Profil international, 2007.
  UDK: 327
 34. HOLJEVAC TUKOVIĆ, Ana

  Proces mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja / Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ . - Zagreb : Despot Infinitus : Hrvatski memorijalno-dokumenatcijski centar Domovinskog rata, 2015.
  UDK: 323(497.5)
 35. HRVATSKA trajno neutralna država / ; priredio Miljenko Jerneić. - Osijek; Split; Zagreb : Pan liber, 2004.
  UDK: 327
 36. HRVATSKA mora iz rova / ; [sakupio i priredio] Milan Bobetko. - Zagreb : vlast. nakl., 2010.
  UDK: 32(497.5)
 37. IVANKOVIĆ, Nenad

  Hrvatska od okupacije do regionalne sile / Nenad IVANKOVIĆ . - Zagreb : „K. Krešimir“, 1996.
  UDK: 32(497.5)
 38. IVANKOVIĆ, Nenad

  Predsjedniče, što je ostalo? / Nenad IVANKOVIĆ . - Varaždin : TIVA, 2000.
  UDK: 32
 39. IVANKOVIĆ, Nenad

  Što smo mu učinili / Nenad IVANKOVIĆ . - Zagreb : vlast. nakl., 2011.
  UDK: 32(497.5)
 40. IZVORI velikosrpske agresije : rasprave, dokumenti, kartografski prikazi / ; izrada karata Jaroslav Vichra ; Miroslav Brandt ... [et al.] ; priredio Bože Čović. - Zagreb : "August Cesarec" : Školska knjiga, [1991.]
  UDK: 323
 41. JAJČINOVIĆ, Milan

  Od Jugoslavije do Euroslavije : krivotvorine koje slove kao istine i istine koje slove kao krivotvorine / Milan JAJČINOVIĆ . - Zagreb : Večernji list, 2013.
  UDK: 323
 42. JANEKOVIĆ, Dara

  Crni as i dvije grlice / Dara JANEKOVIĆ . - Zagreb : vlast. nakl., 2003.
  UDK: 327
 43. JOVIĆ, Dejan

  Jugoslavija : država koja je odumrla : uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije : (1974. – 1990.) / Dejan JOVIĆ . - Zagreb : Prometej, 2003.
  UDK: 32
 44. JURČEVIĆ, Josip

  Odnos Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini : 1990.-1995. / Josip JURČEVIĆ . - Zagreb : Dokumentacijsko informacijsko središte, 2018.
  UDK: 327
 45. KAČIĆ, Hrvoje

  U službi domovine – Croatia rediviva / Hrvoje KAČIĆ . - Zagreb : Matica hrvatska, 2003.
  UDK: 32
 46. KAKO nas vide : Hrvatska i raspad Jugoslavije / ; [urednik kataloga Sonja Avalon]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1998.
  UDK: 32
 47. KARABIN, Marijan

  Opredjeljenje za idiotizam : pozadina srpske agresije na Hrvatsku / Marijan KARABIN . - Zagreb : Naklada Stih, 2006.
  UDK: 323.1
 48. KEVO, Mladen

  Hrvatsko pitanje / Mladen KEVO ; [ilustracije Stjepan Micak]. - Vinkovci : SN "Privlačica", 2003.
  UDK: 321.7
 49. KOMŠIĆ, Ivo

  Preživljena zemlja : tko je, kada i gdje dijelio BiH / Ivo KOMŠIĆ . - Zagreb : Prometej, 2006.
  UDK: 327
 50. LATKOVIĆ, Radovan

  Živjeli smo i borili se za Hrvatsku : moja sjećanja na borbu za ostvarenje hrvatske državne nezavisnosti i slobode hrvatskoga naroda : uspomene i dokumenti 1930. – 1990. / Radovan LATKOVIĆ . - Zagreb : Naklada Jurčić, 2001.
  UDK: 325.254
 51. LETICA, Slaven

  Četvrta Jugoslavija / Slaven LETICA . - Zagreb : Centar za informacije i publicitet, 1989.
  UDK: 32.019.5
 52. LETICA, Slaven

  Političko pleme 2 / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1999.
  UDK: 323(497.5)
 53. LETICA, Slaven

  Strašni sud : kronika hrvatske apokalipse / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2001.
  UDK: 32(497.5)
 54. LIBAL, Michael

  Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.-1992. / Michael LIBAL ; s engleskog preveo Zoran Bošnjak. - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2004.
  UDK: 327
 55. MARIJAN, Davor

  Raspad Jugoslavije i stvaranje Hrvatske države / Davor MARIJAN . - Zagreb : AGM : Hrvatski institut za povijest, 2020.
  UDK: 323.1
 56. MARIJAN, Davor

  Hrvatska 1989. – 1992.: rađanje države / Davor MARIJAN . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017.
  UDK: 323.1
 57. MARKEŠIĆ, Ivan

  Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu : u povodu desete obljetnice Hrvatskoga narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini : (1994.-2004.) / Ivan MARKEŠIĆ . - Sarajevo; Zagreb : Synopsis, 2004.
  UDK: 32(497.6)
 58. MELADY, Thomas Patrick

  Veleposlanikova priča : Sjedinjene Američke Države i Vatikan u svjetskoj politici / Thomas Patrick MELADY ; s engleskoga prevela Zlata Penić-Ivanko. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997.
  UDK: 327
 59. MESIĆ, Milan

  Osjetljivi i ljuti ljudi : hrvatske izbjeglice i prognanici / Milan MESIĆ . - Zagreb : Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske : Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1992.
  UDK: 325.2
 60. MIHANOVIĆ, Nedjeljko

  Na putu do hrvatske državnosti : (govori 1990. – 1994.) / Nedjeljko MIHANOVIĆ . - Zagreb : Meditor, 1996.
  UDK: 323(497.5)
 61. MIHANOVIĆ, Nedjeljko

  Tuđmanova baština / Nedjeljko MIHANOVIĆ . - Zagreb : Detecta, 2010.
  UDK: 32
 62. MIŠIN, Višnja

  Erdutska krivulja mira / Višnja MIŠIN . - Zagreb : Naprijed, 1998.
  UDK: 323
 63. MOCK, Alois

  Dossier Balkan i Hrvatska : ratna agresija u bivšoj Jugoslaviji – perspektive za budućnost / Alois MOCK ; preveo s njemačkog Srećko Lipovčan. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1998.
  UDK: 327
 64. MURVAR, Vatroslav

  Na izvorima srpskih neistina / Vatroslav MURVAR . - Zagreb : Croatiaprojekt, 1999.
  UDK: 323.14
 65. NAZOR, Ante

  Počeci suvremene hrvatske države : (kronologija procesa osamostaljenja Republike Hrvat­ske od Memoranduma SANU 1986. do proglašenja neovisnosti 8. listopada 1991.) / Ante NAZOR ; prijevod sažetaka na engleski jezik Janko Paravić. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007.
  UDK: 323
 66. Neispričana povijest : antiratna kampanja / ; urednici Vesna Janković i Nikola Mokrović. - Zagreb : Antiratna kampanja Hrvatske : Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, 2011.
  UDK: 327
 67. NOBILO, Mario

  Hrvatski feniks : diplomatski procesi iza zatvorenih vrata : 1990. – 1997. / Mario NOBILO . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2000.
  UDK: 327.8(497.5)
 68. OWEN, David

  Balkanska odiseja / David OWEN ; [preveli s engleskoga Kolinda Grabar ; Miroslav Kovačić].. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1998.
  UDK: 327.36
 69. PISKAČ, Nenad

  “Nebeska Srbija” u Hrvatskoj : mit, zbilja, oprost, zaborav, obnova / Nenad PISKAČ . - Zagreb : Grafički studio, 2005.
  UDK: 323.1
 70. RAGUŽ, Vitomir Miles

  Da nije bilo Oluje i drugi eseji / Vitomir Miles RAGUŽ . - Zagreb : Stih, 2005.
  UDK: 323
 71. ROGIĆ, Ivan

  Smaragdni brid : Vukovar ’91. i hrvatski identitet / Ivan ROGIĆ . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998.
  UDK: 323.1
 72. RUDOLF, Davorin

  Postignuća i utopije : članci, razgovori, polemike, govori i pisma : 1990. – 2005. / Davorin RUDOLF . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005.
  UDK: 32
 73. RUDOLF, Davorin

  Rat koji nismo htjeli : Hrvatska 1991. / Davorin RUDOLF . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1999.
  UDK: 32(497.5)
 74. SABOL, Željko

  Hrvatsko pomračenje u podne / Željko SABOL . - Zagreb : Naklada Jurčić, 2003.
  UDK: 32(046)
 75. SCHEFFERS, Joop

  Veleposlanik u Zagrebu [Joop Scheffers] : 1994. – 1998. / Joop SCHEFFERS ; preveo s nizozemskog Vinko Prizmić. - Zagreb : Ceres, 2000.
  UDK: 32(497.5)
 76. SCHWARTZ, Mladen

  Hrvatska nakon Tuđmana : studija o nacionalnom usudu / Mladen SCHWARTZ . - Zagreb : vlast. nakl., 2000.
  UDK: 323.1
 77. Slobodan Milošević krvnik Balkana / ; priredio i uredio Mladen Pavković. - Varaždin : Alineja, 2006.
  UDK: 32
 78. STAREŠINA, Višnja

  Vježbe u laboratoriju Balkan / Višnja STAREŠINA . - Zagreb : Naklada Ljevak, 2004.
  UDK: 323.1
 79. ŠARINIĆ, Hrvoje

  Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloševićem : između rata i diplomacije, 1993. – 1995. (1998.) / Hrvoje ŠARINIĆ . - Zagreb : Globus Internacional, 1999.
  UDK: 327.8
 80. ŠEKS, Vladimir

  Temeljci hrvatske državnosti / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2005.
  UDK: 323(497.5)

  (REFERENTNA ZBIRKA)

 81. ŠEKS, Vladimir

  Opasna vremena : pisma, prosvjedi, zapisi, eseji : (1980. – 1990.) / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Narodne novine, 1997.
  UDK: 323
 82. ŠEKS, Vladimir

  Tisuću devetsto devedeset i prva / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Večernji list, 2015.
  UDK: 323.1
 83. Šeparović, Zvonimir

  Akcija za Hrvatsku : apeli, članci, razgovori : (1989. – 1995.) / Zvonimir Šeparović . - Zagreb : vlast. nakl., 1995.
  UDK: 327.37
 84. ŠTAMBUK, Drago

  Probudi se, svijete / Drago ŠTAMBUK . - Zagreb : Stih, 2003.
  UDK: 327
 85. ŠUVAR, Stipe

  Hrvatski karusel : prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva / Stipe ŠUVAR . - Zagreb : Razlog, 2003.
  UDK: 323
 86. TATALOVIĆ, Siniša

  Etnički sukobi i europska sigurnost / Siniša TATALOVIĆ . - Zagreb : Politička kultura, 2003.
  UDK: 327
 87. TOMAC, Zdravko

  Paukova mreža balkanskog krvnika / Zdravko TOMAC . - Zagreb : Birotisak, 1994. -
  UDK: 323.14
 88. TOMAC, Zdravko

  Predsjednik : protiv krivotvorina i zaborava / Zdravko TOMAC . - Zagreb : Slovo M, 2004.
  UDK: 32
 89. TOMPAK, Biserka

  Politika naspram medicine : pogledi jedne liječnice na uzroke zbivanja u eksjugoslaviji / Biserka TOMPAK . - Vinkovci : SN "Privlačica", 2004.
  UDK: 32:61
 90. TONČIĆ - SORINJ, Lujo

  Usamljena borba Hrvatske : od pobjede jezika do pobjede oružja / Lujo TONČIĆ - SORINJ ; s njemačkoga prevela Truda Stamać. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1998.
  UDK: 323.1
 91. TUĐMAN, Franjo

  Hrvatska riječ svijetu : razgovori sa stranim predstavnicima / Franjo TUĐMAN . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1999.
  UDK: 327(497.5)
 92. TUĐMAN, Franjo

  S vjerom u samostalnu Hrvatsku / Franjo TUĐMAN ; [urednik Anđelko Mijatović]. - Zagreb : Narodne novine, 1995.
  UDK: 323
 93. TUĐMAN, Miroslav

  Priča o Paddyju Ashdownu i “Tuđmanovoj salveti” : hoće li Haški sud (opet) sudjelovati u prijevari i obmani? / Miroslav TUĐMAN . - Zagreb : Naklada Pavičić, 2002.
  UDK: 327.2
 94. UJEVIĆ, Dunja

  Ministar obrane : jedno sjećanje na Gojka Šuška / Dunja UJEVIĆ . - Zagreb : Alfa, 2003.
  UDK: 32
 95. VALENTIĆ, Mirko

  Rat protiv Hrvatske: 1991.-1995. / Mirko VALENTIĆ . - Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest Podružnica za povijest Slavonije Srijema i Baranje, 2010.
  UDK: 323.1
 96. VESELICA, Marko

  Uskrsnuće Republike Hrvatske od 1990. do Bljeska i Oluje 1995. godine / Marko VESELICA . - Zagreb : Graphis, 2005.
  UDK: 32
 97. VIRO, Dušan

  Slobodan Milošević : anatomija zločina / Dušan VIRO . - Zagreb : Profil, 2007.
  UDK: 323
 98. VUKADINOVIĆ, Radovan

  Međunarodni odnosi od hladnog rata do globalnog poretka / Radovan VUKADINOVIĆ . - Zagreb : Agencija za komercijalnu djelatnost, 2001.
  UDK: 327
 99. VUKOVIĆ, Milan

  Desetljeće koje se pamti : dnevnički zapisi 1990.-1999. / Milan VUKOVIĆ . - Zagreb : Naklada Ljevak, 2003.
  UDK: 32(497.5)
 100. VUKOVIĆ, Milan

  Eseji i osvrti : o Tuđmanu i hrvatskoj stvarnosti / Milan VUKOVIĆ . - Zagreb : Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, 2007.
  UDK: 323(497.5)
 101. VUKOVIĆ, Tomislav

  Hrvatska njima usprkos / Tomislav VUKOVIĆ . - Varaždinske Toplice : "Tonimir", 2005.
  UDK: 323
 102. ŽANIĆ, Ivo

  Prevarena povijest : guslarska estrada, kult hajduka i rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 1990. – 1995. godine / Ivo ŽANIĆ . - Zagreb : Durieux, 1998.
  UDK: 32
 103. ŠEKS, Vladimir

  1991 : moja sjećanja na stvaranje Hrvatske i Domovinski rat / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Večernji list, 2015.
  UDK: 323.1

  SV. 1

 104. ŠEKS, Vladimir

  1991 : moja sjećanja na stvaranje Hrvatske i Domovinski rat – Pad Vukovara / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Večernji list, 2015.
  UDK: 323.1

  SV. 2