Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Ostalo > Sociologija

Sociologija:

 1. HRVATSKA demografska i demostrateška drama / ; priredio Vlatko Pavletić. - Samobor : "A.G. Matoš", 2002.
  UDK: 314.8
 2. BABIĆ, Dragutin

  Suživot Hrvata i Srba u Slavoniji : (re)konstrukcija multietničkih lokalnih zajednica nakon ratnih sukoba / Dragutin BABIĆ ; [prijevod sažetka Emil Heršak]. - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2008.
  UDK: 316.3(497.5)
 3. CVITKOVIĆ, Ivan

  Konfesija u ratu / Ivan CVITKOVIĆ . - Sarajevo : Interreligijska služba Oči u oči, 2004.
  UDK: 316.3
 4. KLJUČANIN, Arif

  Hrvatski ratni grafiti / Arif KLJUČANIN . - Zagreb : ZRI-Šport, 1995.
  UDK: 316.7

  (ZAVIČAJNA ZBIRKA)

 5. ŽANIĆ, Mateo

  Kultura sjećanja između emocija i institucija : reprezentiranje Vukovarske bitke od 1991. do 2016. / Mateo ŽANIĆ . - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2017.
  UDK: 316.3
 6. ŽUNEC, Ozren

  Rat i društvo : ogledi iz sociologije vojske i rata / Ozren ŽUNEC . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1998.
  UDK: 316 : 355