Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > glavni urednik Miljenko Brekalo

glavni urednik Miljenko Brekalo:

  1. Hrvatski istok u Domovinskom ratu – iskustva, spoznaje i posljedice / ; glavni urednik Miljenko Brekalo. - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2015.
    UDK: 355.01(497.5)