Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > [priloge pripremio Mate Rupić ; izrada kazala Ana Holjevac Tuković]

[priloge pripremio Mate Rupić ; izrada kazala Ana Holjevac Tuković]:

  1. MARIJAN, Davor

    Oluja / Davor MARIJAN ; [priloge pripremio Mate Rupić ; izrada kazala Ana Holjevac Tuković]. - : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007.
    UDK: 355.01(497.5)