Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > [urednica Marija Slišković]

[urednica Marija Slišković]:

  1. SNAGA ljubavi – činiti dobro : žene u Domovinskom ratu / ; [urednica Marija Slišković]. - Zagreb : Udruga Žene u Domovinskom ratu, 2005.
    UDK: 355.45(497.5)
  2. SNAGA ljubavi – činiti dobro : žene u Domovinskom ratu – Knj. 2 / ; [urednica Marija Slišković]. - Osijek : Udruga Žene u Domovinskom ratu, 2006.
    UDK: 355.45(497.5)
  3. SNAGA ljubavi – činiti dobro : žene u Domovinskom ratu – Knj. 4 / ; [urednica Marija Slišković]. - Sisak : Udruga Žene u Domovinskom ratu : Parvus, 2007.
    UDK: 355.45