Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > [uredništvo Ivan Janković

[uredništvo Ivan Janković:

  1. OTOk Ivanić u ratu : [monografija 65. bataljuna] / ; [uredništvo Ivan Janković ; Goran Leš ; Leo Ordanić]. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2012.
    UDK: 355.01