Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > [zemljovidi i dijagrami Nikolina Matoc ; prevoditelji sažetaka na njemački Miroslava Werft

[zemljovidi i dijagrami Nikolina Matoc ; prevoditelji sažetaka na njemački Miroslava Werft:

  1. KRPAN, Vladimir

    Petrinjski žrtvoslov / Vladimir KRPAN ; [zemljovidi i dijagrami Nikolina Matoc ; prevoditelji sažetaka na njemački Miroslava Werft ; engleski Lidija Močnik ; francuski Višnja Lovreković]. - Petrinja : Matica hrvatska : Ogranak, 1995.
    UDK: 355.292/.293