Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Ana

Ana:

 1. HOLJEVAC TUKOVIĆ, Ana

  Proces mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja / Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ . - Zagreb : Despot Infinitus : Hrvatski memorijalno-dokumenatcijski centar Domovinskog rata, 2015.
  UDK: 323(497.5)
 2. DAMJANOVIĆ, Ana

  Sjena i mir / Ana DAMJANOVIĆ . - Našice : Kulturni centar Kaliopa, 2011.
  UDK: 821.163.42-1
 3. MATOŠ, Ana

  Vukovar Ane Matoš : knjiga fotografija / Ana MATOŠ . - Vukovar : vlast. nakl., 2004.
  UDK: 77