Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Petar

Petar:

 1. BROZOVIĆ, Petar

  Između života : monografija / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Alica Wertheimer Baletić]. - Cerna : Pauk, 2004.
  UDK: 325
 2. BROZOVIĆ, Petar

  Čuvari Vukovara / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Pavao Pavličić]. - Cerna : Pauk, 2003.

 3. ŽITNIK, Petar

  Priča s dravskih obala / Petar ŽITNIK . - Varaždin : vlast. nakl., 2001.
  UDK: 886.2-1
 4. BROZOVIĆ, Petar

  Pamćenje zaborava / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Ante Duić-Dunja ; fotografije Branko Božić ... et al.]. - Cerna : Pauk, 2005.
  UDK: 908
 5. PISMESTROVIĆ, Petar

  Partija pokera / Petar PISMESTROVIĆ . - Zagreb : CIP, [1991.]
  UDK: 741
 6. JANJIĆ-TROMBLON, Petar

  Žedni krvi gladni izdaje / Petar JANJIĆ-TROMBLON . - Zagreb : vlast. nakl., 2004.
  UDK: 821.163.42-94