Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Sandor

Sandor:

  1. MAJOROS, Sandor

    Umrijeti kod Vukovara / Sandor MAJOROS . - Zagreb : ArTresor naklada, 2004.
    UDK: 821.511.141-31