Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Vida

Vida:

  1. ŽUANIĆ, Vida

    U vrtlogu rata i ljubavi / Vida ŽUANIĆ . - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2003.
    UDK: 821.163.42-31