Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Zoran

Zoran:

 1. FILIPOVIĆ, Zoran

  Dnevnik smrti / Zoran FILIPOVIĆ ; [predgovor Christian Caujolle ; prijevod predgovora Dragutin Dumančić ; design Danijel Popović]. - Zagreb : Omladinski kulturni centar, 1992.
  UDK: 355.45(497.5)
 2. FILIPOVIĆ, Zoran

  Tisućudevetstdevedesetprva / Zoran FILIPOVIĆ . - Zagreb : Likarija, 2019.
  UDK: 355.1
 3. LAZIĆ, Zoran

  Ljeto u gradu : roman od deset koraka / Zoran LAZIĆ . - Zagreb : AGM, 2004.
  UDK: 821.163.42-31
 4. VUKMAN, Zoran

  Put u Balkaniju / Zoran VUKMAN . - Split : Verbum, 2001.
  UDK: 886.2-9