Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Cerna

Cerna:

 1. BROZOVIĆ, Petar

  Između života : monografija / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Alica Wertheimer Baletić]. - Cerna : Pauk, 2004.
  UDK: 325
 2. BROZOVIĆ, Petar

  Čuvari Vukovara / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Pavao Pavličić]. - Cerna : Pauk, 2003.

 3. BROZOVIĆ, Petar

  Pamćenje zaborava / Petar BROZOVIĆ ; [pogovor Ante Duić-Dunja ; fotografije Branko Božić ... et al.]. - Cerna : Pauk, 2005.
  UDK: 908