Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Hrvatski Leskovac

Hrvatski Leskovac:

  1. MARKUŠ, Damir

    Pedesetosam / Damir MARKUŠ . - Hrvatski Leskovac : UBSDRLH, 2015.
    UDK: 355.48
  2. PLAVŠIĆ, Damir

    Ne plači, moj dobri anđele : bitka za Vukovar, zatočeništvo i sloboda / Damir PLAVŠIĆ . - Hrvatski Leskovac : Udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata, 2015.
    UDK: 821.163.42-9