Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Zadar

Zadar:

 1. BILOSNIĆ, Tomislav Marijan

  Samostalni vod umjetnika Zadar : Dokumenti / Tomislav Marijan BILOSNIĆ . - Zadar : Udruga 3000 godina Za dar, 2011.
  UDK: 355.45
 2. ČAVKA, Ante

  Operi ruke Poncije / Ante ČAVKA . - Zadar : ATTRA – Prva hrvatska privatna knjižnica, 1992.
  UDK: 886.2-1
 3. RONČEVIĆ, Andrija

  Jugoistočno od – – – / Andrija RONČEVIĆ . - Zadar : Matica hrvatska, 2001.
  UDK: 821.163.42-31
 4. BAŠIĆ, Stanko

  Kada nisam ja jesam : zadarski ratni dnevnik / Stanko BAŠIĆ . - Zadar : Udruga 3000 godina Za dar, 2006.
  UDK: 821.163.42-94
 5. Krhotine djetinjstva : koracima nade u istinu / ; [urednice Ivana Haberle Gordana Uskok Vera Jurčević]. - Zadar : Udruga Žene u Domovinskom ratu, 2015.
  UDK: 821.163.42-94