Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Naklada Jesenski i Turk

Naklada Jesenski i Turk:

 1. LETICA, Slaven

  Političko pleme 2 / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1999.
  UDK: 323(497.5)
 2. LETICA, Slaven

  Strašni sud : kronika hrvatske apokalipse / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2001.
  UDK: 32(497.5)
 3. RAT u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini : 1991. – 1995. / ; Dušan Bilandžić ... [et. al].. - Sarajevo; Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1999.
  UDK: 355.01
 4. ŽUNEC, Ozren

  Rat i društvo : ogledi iz sociologije vojske i rata / Ozren ŽUNEC . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1998.
  UDK: 316 : 355
 5. LETICA, Slaven

  Postmoderna i genocid u Bosni : “etničko čišćenje” velika prevara našeg doba / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1998.
  UDK: 341.48
 6. PENZAR, Dražen

  Sporedna uloga / Dražen PENZAR . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2004.
  UDK: 821.163.42-94