Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Udruga Žene u Domovinskom ratu

Udruga Žene u Domovinskom ratu:

  1. SNAGA ljubavi – činiti dobro : žene u Domovinskom ratu / ; [urednica Marija Slišković]. - Zagreb : Udruga Žene u Domovinskom ratu, 2005.
    UDK: 355.45(497.5)
  2. SNAGA ljubavi – činiti dobro : žene u Domovinskom ratu – Knj. 2 / ; [urednica Marija Slišković]. - Osijek : Udruga Žene u Domovinskom ratu, 2006.
    UDK: 355.45(497.5)
  3. Krhotine djetinjstva : koracima nade u istinu / ; [urednice Ivana Haberle Gordana Uskok Vera Jurčević]. - Zadar : Udruga Žene u Domovinskom ratu, 2015.
    UDK: 821.163.42-94