Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Vinkovačke jeseni

Vinkovačke jeseni:

  1. Runtić, Davor

    Vrijeme modrih kaciga / Davor Runtić . - Vinkovci : Vinkovačke jeseni, 1997.
    UDK: 355.01
  2. Runtić, Davor

    Rat poslije rata : Vinkovci – Vukovar – Županja : 3. siječnja 1992. – 1. srpnja 1992. / Davor Runtić . - Vinkovci : Vinkovačke jeseni, 1993.
    UDK: 886.2-9