Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > MARIJAN

MARIJAN:

 1. MARIJAN, Davor

  Hrvatska 1989. – 1992.: rađanje države / Davor MARIJAN . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017.
  UDK: 323.1
 2. MARIJAN, Davor

  Graničari : prilog za ratni put 108. brigade Zbora narodne garde Republike Hrvatske : (lipanj 1991. – studeni 1992.) / Davor MARIJAN ; [izrada kazala Vlatka Lemić ; fotografije Darko Janković]. - Slavonski Brod : Hrvatski institut za povijest : Podružnica za povijest Slavonije : Srijema i Baranje, 2006.
  UDK: 355.45
 3. MARIJAN, Davor

  Obrana i pad Vukovara / Davor MARIJAN . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2013.
  UDK: 355
 4. MARIJAN, Davor

  Oluja / Davor MARIJAN ; [priloge pripremio Mate Rupić ; izrada kazala Ana Holjevac Tuković]. - : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007.
  UDK: 355.01(497.5)