Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > PALADA

PALADA:

  1. PALADA, Josip

    Hrvatski domovinski rat : da se ne zaboravi : 2500 kilometara diljem Hrvatske – 13 godina poslije / Josip PALADA ; [fotografije Petar Betlehem ... et al.] ; [zemljop. crteže] izradio Darko Ćorković]. - Koprivnica : Alineja, 2004.
    UDK: 355.45
  2. PALADA, Josip

    Još ću ja dugo hrabar živjeti (domoljubne pjesme) / Josip PALADA . - Zagreb : INA - Industrija nafte, 2006.
    UDK: 821.163.42-1