Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > 355.48

355.48:

  1. MARKUŠ, Damir

    Pedesetosam / Damir MARKUŠ . - Hrvatski Leskovac : UBSDRLH, 2015.
    UDK: 355.48
  2. SLOVIĆ, Dubravko

    Dva dana žalosti / Dubravko SLOVIĆ . - Zagreb : Hrvatska udruga Prošlost rata za budućnost mira, 2014.
    UDK: 355.48