Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Knj. 9 : Dokumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” : (srpanj – prosinac 1993.).

Knj. 9 : Dokumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” : (srpanj – prosinac 1993.).

Knj. 9 : Dokumenti vojne provenijencije “Republike Srpske Krajine” : (srpanj – prosinac 1993.). / . - : ,
UDK:

SKUPNI ZAPIS:

REPUBLIKA Hrvatska i Domovinski rat 1990. – 1995. : dokumenti / [izrada kazala Ana Holjevac-Tuković ; urednik Mate Rupić]. – 2007- .

Pogledaj u katalogu

Uneseno u katalog: 17. veljače 2016. | by: