Zbirka knjiga o Domovinskom ratu > Knjiga > Zagreb

Zagreb:

 1. BOROVČAK, Damir

  Vjera u sjeni politike / Damir BOROVČAK . - Zagreb : CC Marketing, 2004.
  UDK: 27-6
 2. KOŽUL, Stjepan

  Terra combusta : ratna izvješća župnika Zagrebačke nadbiskupije 1991-1996 / Stjepan KOŽUL . - Zagreb : Prometej ; Zagrebačka nadbiskupija, 1998.
  UDK: 27-46
 3. Đurđica Ivanišević, sabrala i priredila

  OČENAŠ iz Hrvatske / sabrala i priredila Đurđica Ivanišević . - Zagreb : Teovizija, 1996.
  UDK: 27-4
 4. ... [et al.], Branimir Kosec

  VUKOVARSKI franjevci u Domovinskom ratu : ratne i uzničke zabilježbe / Branimir Kosec ... [et al.] . - Zagreb : Franjevačka provincija Sv. Ćirila i Metoda, 1997.
  UDK: 271
 5. ANTIĆ, Ljubomir

  Velikosrpski nacionalni programi : ishodišta i posljedice / Ljubomir ANTIĆ . - Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga : Hrvatski institut za povijest, 2007.
  UDK: 327
 6. ARALICA, Ivan

  Što sam rekao o Bosni / Ivan ARALICA . - Zagreb : Naklada Pavličić, 1995.
  UDK: 323
 7. BANAC, Ivo

  Raspad Jugoslavije : eseji o nacionalizmu i nacionalnim sukobima / Ivo BANAC . - Zagreb : Durieux, 2001.
  UDK: 323.14
 8. BARIĆ, Nikica

  Srpska pobuna u Hrvatskoj : 1990.-1995. / Nikica BARIĆ . - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2005.
  UDK: 323.1
 9. BEKAVAC, Ivan

  Izmišljeni Tuđman : o lažima, krivotvorinama i namjerama Hudelistove “biografije” prvoga hrvatskog predsjednika / Ivan BEKAVAC . - Zagreb : P.I.P., 2007.
  UDK: 323
 10. BILANDŽIĆ, Dušan

  Propast Jugoslavije i stvaranje moderne Hrvatske : eseji, članci, interviewi, analize, izvješća, izjave / Dušan BILANDŽIĆ . - Zagreb : AGM, 2001.
  UDK: 321
 11. BILANDŽIĆ, Dušan

  Povijest izbliza : memoarski zapisi 1945.-2005. / Dušan BILANDŽIĆ . - Zagreb : Prometej, 2006.
  UDK: 32
 12. BLASKOVICH, Jerry

  Anatomija prijevare : [medijski rat za Hrvatsku : zapisi američkog liječnika] / Jerry BLASKOVICH . - Zagreb : Moderna vremena, 1998.
  UDK: 322
 13. BOLJKOVAC, Josip

  Istina mora izaći van — : sjećanja i zapisi prvog ministra unutarnjih poslova neovisne Hr­vatske / Josip BOLJKOVAC ; priredio Željko Krušelj. - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2009.
  UDK: 32(497.5)
 14. BOROVČAK, Damir

  Hello Toronto, ovdje Zagreb : 1991. – 2001. / Damir BOROVČAK . - Zagreb : CC Marketing, 2001.
  UDK: 32.019
 15. BRANDT, Miroslav

  Život sa suvremenicima : političke uspomene i svjetonazor / Miroslav BRANDT . - Zagreb : Naklada Pavličić, 1996.
  UDK: 32
 16. CANJUGA, Zlatko

  Posljednji razgovor s hrvatskim Judom / Zlatko CANJUGA . - Zagreb : Dom i svijet, 1997.
  UDK: 32(497.5)
 17. CAREVIĆ, Olga

  Dodirnimo zvijezdu prijateljstva / Olga CAREVIĆ . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005.
  UDK: 323.1(497.5)
 18. COHEN, Philip J.

  Drugi svjetski rat i suvremeni četnici : njihov povijesno-politički kontinuitet i posljedice po stabilnost na Balkanu / Philip J. COHEN ; preveo s engleskog Marinko Raos. - Zagreb : Ceres, 1997.
  UDK: 329.17
 19. CVITKOVIĆ, Ivan

  Hrvatski identitet u Bosni i Hercegovini : Hrvati između nacionalnog i građanskog / Ivan CVITKOVIĆ . - Sarajevo; Zagreb : Synopsis, 2005.
  UDK: 323.1
 20. DEGORICIJA, Slavko

  Nije bilo uzalud / Slavko DEGORICIJA . - Zagreb : ITG, 2008.
  UDK: 323
 21. DOMAZET-LOŠO, Davor

  Strategija vučjeg otpora ili Tko je Hrvatsku pretvorio u veliko lovište / Davor DOMAZET-LOŠO . - Zagreb : Detecta,
  UDK: 32.019.5
 22. BEKAVAC, Ivan

  Dr. Franjo Tuđman – vizije i postignuća : rasprave za okruglim stolom uz drugu obljetnicu smrti prvoga hrvatskog predsjednika / Ivan BEKAVAC ; [urednik Ivan Bekavac]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2002.
  UDK: 32
 23. TUĐMAN, Miroslav

  Dr. Franjo Tuđman – neoproštena pobjeda : rasprave sa simpozija organiziranog u povodu treće obljetnice smrti prvoga hrvatskog predsjednika / Miroslav TUĐMAN ; [urednik Miroslav Tuđman]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2003.
  UDK: 32
 24. DUJMOVIĆ, Tihomir

  Apsurdna vremena / Tihomir DUJMOVIĆ . - Zagreb : Naklada Ljevak, 2004.
  UDK: 32
 25. DUJMOVIĆ, Tihomir

  Vrijeme apsurda / Tihomir DUJMOVIĆ . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2001.
  UDK: 32(497.5)
 26. FINKIELKRAUT, Alain

  Zločin je biti rođen / Alain FINKIELKRAUT ; prevele s francuskog Saša Sirovec i Višnja Machiedo. - Zagreb : Ceres, 1997.
  UDK: 32(497.5)
 27. GENSCHER, Hans Dietrich

  Sjećanja / Hans Dietrich GENSCHER ; predgovor Ivo Sanader ; s njemačkoga preveo Boris Hudoletnjak. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1999.
  UDK: 327
 28. GOJKO Šušak : 1945. – 1998. / ; [urednik Ivan Bekavac]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2003.
  UDK: 32
 29. GOLDSTEIN, Ivo

  Dvadeset godina samostalne Hrvatske / Ivo GOLDSTEIN . - Zagreb : Novi Liber, 2010.
  UDK: 32(497.5)
 30. GLOBALIZACIJA i identitet : rasprave o globalizaciji, nacionalnom identitetu i kulturi politike / ; [urednici Miroslav Tuđman i Ivan Bekavac]. - Zagreb : UHIP [i. e.] Udruga za promicanje hrvatskog identiteta i prosperiteta, 2004.
  UDK: 327
 31. GOSS, Vladimir Peter

  Washingtonska fronta / Vladimir Peter GOSS . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1994. -
  UDK: 327
 32. GREGURIĆ, Franjo

  Vlada demokratskog jedinstva Hrvatske : 1991. – 1992. / Franjo GREGURIĆ ; [fotografije Ivica Bitunjac ... [et al.]. - Zagreb : Naklada Zadro, 1998.
  UDK: 328.13
 33. GVOZDIĆ-Filjak, Zlata

  Srijemska kalvarija Hrvata / Zlata GVOZDIĆ-Filjak ; (njemački jezik) Ulrich Dronske ; prijevod sažetaka (en­gleski jezik) Sanja Matešić. - Zagreb : Znanje, 1995.
  UDK: 323.1
 34. HABIJANAC, Antun

  Za slobodnu Hrvatsku : zapisi za tamnovanja u Vojnom zatvoru – Gajeva 4, Zagreb, 1991. / Antun HABIJANAC . - Zagreb : Meditor, 1997.
  UDK: 323.28
 35. HARTMANN, Florence

  Mir i kazna : tajni ratovi međunarodne politike i pravosuđa / Florence HARTMANN ; [prijevod Nataša Desnica-Žerjavić]. - Zagreb : Profil international, 2007.
  UDK: 327
 36. HOLJEVAC TUKOVIĆ, Ana

  Proces mirne reintegracije Hrvatskog podunavlja / Ana HOLJEVAC TUKOVIĆ . - Zagreb : Despot Infinitus : Hrvatski memorijalno-dokumenatcijski centar Domovinskog rata, 2015.
  UDK: 323(497.5)
 37. HRVATSKA trajno neutralna država / ; priredio Miljenko Jerneić. - Osijek; Split; Zagreb : Pan liber, 2004.
  UDK: 327
 38. HRVATSKA mora iz rova / ; [sakupio i priredio] Milan Bobetko. - Zagreb : vlast. nakl., 2010.
  UDK: 32(497.5)
 39. IVANKOVIĆ, Nenad

  Hrvatska od okupacije do regionalne sile / Nenad IVANKOVIĆ . - Zagreb : „K. Krešimir“, 1996.
  UDK: 32(497.5)
 40. IVANKOVIĆ, Nenad

  Što smo mu učinili / Nenad IVANKOVIĆ . - Zagreb : vlast. nakl., 2011.
  UDK: 32(497.5)
 41. IZVORI velikosrpske agresije : rasprave, dokumenti, kartografski prikazi / ; izrada karata Jaroslav Vichra ; Miroslav Brandt ... [et al.] ; priredio Bože Čović. - Zagreb : "August Cesarec" : Školska knjiga, [1991.]
  UDK: 323
 42. JAJČINOVIĆ, Milan

  Od Jugoslavije do Euroslavije : krivotvorine koje slove kao istine i istine koje slove kao krivotvorine / Milan JAJČINOVIĆ . - Zagreb : Večernji list, 2013.
  UDK: 323
 43. JANEKOVIĆ, Dara

  Crni as i dvije grlice / Dara JANEKOVIĆ . - Zagreb : vlast. nakl., 2003.
  UDK: 327
 44. JOVIĆ, Dejan

  Jugoslavija : država koja je odumrla : uspon, kriza i pad Kardeljeve Jugoslavije : (1974. – 1990.) / Dejan JOVIĆ . - Zagreb : Prometej, 2003.
  UDK: 32
 45. JURČEVIĆ, Josip

  Odnos Republike Hrvatske prema Bosni i Hercegovini : 1990.-1995. / Josip JURČEVIĆ . - Zagreb : Dokumentacijsko informacijsko središte, 2018.
  UDK: 327
 46. KAČIĆ, Hrvoje

  U službi domovine – Croatia rediviva / Hrvoje KAČIĆ . - Zagreb : Matica hrvatska, 2003.
  UDK: 32
 47. KAKO nas vide : Hrvatska i raspad Jugoslavije / ; [urednik kataloga Sonja Avalon]. - Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1998.
  UDK: 32
 48. KARABIN, Marijan

  Opredjeljenje za idiotizam : pozadina srpske agresije na Hrvatsku / Marijan KARABIN . - Zagreb : Naklada Stih, 2006.
  UDK: 323.1
 49. KOMŠIĆ, Ivo

  Preživljena zemlja : tko je, kada i gdje dijelio BiH / Ivo KOMŠIĆ . - Zagreb : Prometej, 2006.
  UDK: 327
 50. LATKOVIĆ, Radovan

  Živjeli smo i borili se za Hrvatsku : moja sjećanja na borbu za ostvarenje hrvatske državne nezavisnosti i slobode hrvatskoga naroda : uspomene i dokumenti 1930. – 1990. / Radovan LATKOVIĆ . - Zagreb : Naklada Jurčić, 2001.
  UDK: 325.254
 51. LETICA, Slaven

  Četvrta Jugoslavija / Slaven LETICA . - Zagreb : Centar za informacije i publicitet, 1989.
  UDK: 32.019.5
 52. LETICA, Slaven

  Političko pleme 2 / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 1999.
  UDK: 323(497.5)
 53. LETICA, Slaven

  Strašni sud : kronika hrvatske apokalipse / Slaven LETICA . - Zagreb : Naklada Jesenski i Turk, 2001.
  UDK: 32(497.5)
 54. LIBAL, Michael

  Njemačka politika i jugoslavenska kriza 1991.-1992. / Michael LIBAL ; s engleskog preveo Zoran Bošnjak. - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2004.
  UDK: 327
 55. MARIJAN, Davor

  Raspad Jugoslavije i stvaranje Hrvatske države / Davor MARIJAN . - Zagreb : AGM : Hrvatski institut za povijest, 2020.
  UDK: 323.1
 56. MARIJAN, Davor

  Hrvatska 1989. – 1992.: rađanje države / Davor MARIJAN . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2017.
  UDK: 323.1
 57. MARKEŠIĆ, Ivan

  Kako smo sačuvali Bosnu i Hercegovinu : u povodu desete obljetnice Hrvatskoga narodnog vijeća u Bosni i Hercegovini : (1994.-2004.) / Ivan MARKEŠIĆ . - Sarajevo; Zagreb : Synopsis, 2004.
  UDK: 32(497.6)
 58. MELADY, Thomas Patrick

  Veleposlanikova priča : Sjedinjene Američke Države i Vatikan u svjetskoj politici / Thomas Patrick MELADY ; s engleskoga prevela Zlata Penić-Ivanko. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997.
  UDK: 327
 59. MESIĆ, Milan

  Osjetljivi i ljuti ljudi : hrvatske izbjeglice i prognanici / Milan MESIĆ . - Zagreb : Ured za prognanike i izbjeglice Vlade Republike Hrvatske : Institut za migracije i narodnosti Sveučilišta u Zagrebu, 1992.
  UDK: 325.2
 60. MIHANOVIĆ, Nedjeljko

  Na putu do hrvatske državnosti : (govori 1990. – 1994.) / Nedjeljko MIHANOVIĆ . - Zagreb : Meditor, 1996.
  UDK: 323(497.5)
 61. MIHANOVIĆ, Nedjeljko

  Tuđmanova baština / Nedjeljko MIHANOVIĆ . - Zagreb : Detecta, 2010.
  UDK: 32
 62. MIŠIN, Višnja

  Erdutska krivulja mira / Višnja MIŠIN . - Zagreb : Naprijed, 1998.
  UDK: 323
 63. MOCK, Alois

  Dossier Balkan i Hrvatska : ratna agresija u bivšoj Jugoslaviji – perspektive za budućnost / Alois MOCK ; preveo s njemačkog Srećko Lipovčan. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1998.
  UDK: 327
 64. MURVAR, Vatroslav

  Na izvorima srpskih neistina / Vatroslav MURVAR . - Zagreb : Croatiaprojekt, 1999.
  UDK: 323.14
 65. NAZOR, Ante

  Počeci suvremene hrvatske države : (kronologija procesa osamostaljenja Republike Hrvat­ske od Memoranduma SANU 1986. do proglašenja neovisnosti 8. listopada 1991.) / Ante NAZOR ; prijevod sažetaka na engleski jezik Janko Paravić. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007.
  UDK: 323
 66. Neispričana povijest : antiratna kampanja / ; urednici Vesna Janković i Nikola Mokrović. - Zagreb : Antiratna kampanja Hrvatske : Documenta - Centar za suočavanje s prošlošću, 2011.
  UDK: 327
 67. NOBILO, Mario

  Hrvatski feniks : diplomatski procesi iza zatvorenih vrata : 1990. – 1997. / Mario NOBILO . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2000.
  UDK: 327.8(497.5)
 68. OWEN, David

  Balkanska odiseja / David OWEN ; [preveli s engleskoga Kolinda Grabar ; Miroslav Kovačić].. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1998.
  UDK: 327.36
 69. PISKAČ, Nenad

  “Nebeska Srbija” u Hrvatskoj : mit, zbilja, oprost, zaborav, obnova / Nenad PISKAČ . - Zagreb : Grafički studio, 2005.
  UDK: 323.1
 70. RAGUŽ, Vitomir Miles

  Da nije bilo Oluje i drugi eseji / Vitomir Miles RAGUŽ . - Zagreb : Stih, 2005.
  UDK: 323
 71. ROGIĆ, Ivan

  Smaragdni brid : Vukovar ’91. i hrvatski identitet / Ivan ROGIĆ . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1998.
  UDK: 323.1
 72. RUDOLF, Davorin

  Postignuća i utopije : članci, razgovori, polemike, govori i pisma : 1990. – 2005. / Davorin RUDOLF . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 2005.
  UDK: 32
 73. RUDOLF, Davorin

  Rat koji nismo htjeli : Hrvatska 1991. / Davorin RUDOLF . - Zagreb : Nakladni zavod Globus, 1999.
  UDK: 32(497.5)
 74. SABOL, Željko

  Hrvatsko pomračenje u podne / Željko SABOL . - Zagreb : Naklada Jurčić, 2003.
  UDK: 32(046)
 75. SCHEFFERS, Joop

  Veleposlanik u Zagrebu [Joop Scheffers] : 1994. – 1998. / Joop SCHEFFERS ; preveo s nizozemskog Vinko Prizmić. - Zagreb : Ceres, 2000.
  UDK: 32(497.5)
 76. SCHWARTZ, Mladen

  Hrvatska nakon Tuđmana : studija o nacionalnom usudu / Mladen SCHWARTZ . - Zagreb : vlast. nakl., 2000.
  UDK: 323.1
 77. STAREŠINA, Višnja

  Vježbe u laboratoriju Balkan / Višnja STAREŠINA . - Zagreb : Naklada Ljevak, 2004.
  UDK: 323.1
 78. ŠARINIĆ, Hrvoje

  Svi moji tajni pregovori sa Slobodanom Miloševićem : između rata i diplomacije, 1993. – 1995. (1998.) / Hrvoje ŠARINIĆ . - Zagreb : Globus Internacional, 1999.
  UDK: 327.8
 79. ŠEKS, Vladimir

  Temeljci hrvatske državnosti / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Golden marketing Tehnička knjiga, 2005.
  UDK: 323(497.5)

  (REFERENTNA ZBIRKA)

 80. ŠEKS, Vladimir

  Opasna vremena : pisma, prosvjedi, zapisi, eseji : (1980. – 1990.) / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Narodne novine, 1997.
  UDK: 323
 81. ŠEKS, Vladimir

  Tisuću devetsto devedeset i prva / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Večernji list, 2015.
  UDK: 323.1
 82. Šeparović, Zvonimir

  Akcija za Hrvatsku : apeli, članci, razgovori : (1989. – 1995.) / Zvonimir Šeparović . - Zagreb : vlast. nakl., 1995.
  UDK: 327.37
 83. ŠTAMBUK, Drago

  Probudi se, svijete / Drago ŠTAMBUK . - Zagreb : Stih, 2003.
  UDK: 327
 84. ŠUVAR, Stipe

  Hrvatski karusel : prilozi političkoj sociologiji hrvatskog društva / Stipe ŠUVAR . - Zagreb : Razlog, 2003.
  UDK: 323
 85. TATALOVIĆ, Siniša

  Etnički sukobi i europska sigurnost / Siniša TATALOVIĆ . - Zagreb : Politička kultura, 2003.
  UDK: 327
 86. TOMAC, Zdravko

  Paukova mreža balkanskog krvnika / Zdravko TOMAC . - Zagreb : Birotisak, 1994. -
  UDK: 323.14
 87. TOMAC, Zdravko

  Predsjednik : protiv krivotvorina i zaborava / Zdravko TOMAC . - Zagreb : Slovo M, 2004.
  UDK: 32
 88. TONČIĆ - SORINJ, Lujo

  Usamljena borba Hrvatske : od pobjede jezika do pobjede oružja / Lujo TONČIĆ - SORINJ ; s njemačkoga prevela Truda Stamać. - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1998.
  UDK: 323.1
 89. TUĐMAN, Franjo

  Hrvatska riječ svijetu : razgovori sa stranim predstavnicima / Franjo TUĐMAN . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1999.
  UDK: 327(497.5)
 90. TUĐMAN, Franjo

  S vjerom u samostalnu Hrvatsku / Franjo TUĐMAN ; [urednik Anđelko Mijatović]. - Zagreb : Narodne novine, 1995.
  UDK: 323
 91. TUĐMAN, Miroslav

  Priča o Paddyju Ashdownu i “Tuđmanovoj salveti” : hoće li Haški sud (opet) sudjelovati u prijevari i obmani? / Miroslav TUĐMAN . - Zagreb : Naklada Pavičić, 2002.
  UDK: 327.2
 92. UJEVIĆ, Dunja

  Ministar obrane : jedno sjećanje na Gojka Šuška / Dunja UJEVIĆ . - Zagreb : Alfa, 2003.
  UDK: 32
 93. VESELICA, Marko

  Uskrsnuće Republike Hrvatske od 1990. do Bljeska i Oluje 1995. godine / Marko VESELICA . - Zagreb : Graphis, 2005.
  UDK: 32
 94. VIRO, Dušan

  Slobodan Milošević : anatomija zločina / Dušan VIRO . - Zagreb : Profil, 2007.
  UDK: 323
 95. VUKADINOVIĆ, Radovan

  Međunarodni odnosi od hladnog rata do globalnog poretka / Radovan VUKADINOVIĆ . - Zagreb : Agencija za komercijalnu djelatnost, 2001.
  UDK: 327
 96. VUKOVIĆ, Milan

  Desetljeće koje se pamti : dnevnički zapisi 1990.-1999. / Milan VUKOVIĆ . - Zagreb : Naklada Ljevak, 2003.
  UDK: 32(497.5)
 97. VUKOVIĆ, Milan

  Eseji i osvrti : o Tuđmanu i hrvatskoj stvarnosti / Milan VUKOVIĆ . - Zagreb : Hrvatska kulturna zaklada - Hrvatsko slovo, 2007.
  UDK: 323(497.5)
 98. ŽANIĆ, Ivo

  Prevarena povijest : guslarska estrada, kult hajduka i rat u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, 1990. – 1995. godine / Ivo ŽANIĆ . - Zagreb : Durieux, 1998.
  UDK: 32
 99. BELOBRAJDIĆ, Tanja

  Nisu zaboravljeni : Grad heroja / Tanja BELOBRAJDIĆ . - Zagreb : Despot Infinitus, 2020.
  UDK: 355.01
 100. BENČIĆ KUŽNAR, Andriana

  Sjećanje na Domovinski rat / Andriana BENČIĆ KUŽNAR . - Zagreb : Hrvatsko sociološko društvo : Naklada Jesenski i Turk, 2020.
  UDK: 355
 101. BEŠKER, Marko

  Obzorje slobode : prilog istraživanju domovinskog rata / Marko BEŠKER ; [fo­tografije Foto "Lain" Garešnica ; crteži Bruno Bešker i Tihomir Uroić]. - Zagreb : Bešker : Kugler, 1992.
  UDK: 355

  (ZAVIČAJNA ZBIRKA)

 102. ŠEKS, Vladimir

  1991 : moja sjećanja na stvaranje Hrvatske i Domovinski rat / Vladimir ŠEKS . - Zagreb : Večernji list, 2015.
  UDK: 323.1

  SV. 1

 103. BILEŠIĆ, Romana

  Moja Oluja : [monografija o herojima koji su oslobodili Hrvatsku] / Romana BILEŠIĆ ; Marcela Bratović ; Tina Barbarić. - Zagreb : 24 sata, 2015.
  UDK: 355.01(497.5)
 104. BILEŠIĆ, Romana

  Nestali u Domovinskom ratu / Romana BILEŠIĆ ; Danijel Mikola. - Zagreb : 24 sata, 2017.
  UDK: 355
 105. BOBETKO, Janko

  Sava je ipak potekla prema Zagrebu : govori, članci, intervjui : 1990. – 2002. / Janko BOBETKO . - Zagreb : vlast. nakl., 2002.
  UDK: 355-05
 106. BOROVIĆ, Danijel

  Prelet za Hrvatsku / Danijel BOROVIĆ . - Zagreb : Alfa, 2020.
  UDK: 358
 107. BRAJKOVIĆ, Zvonko

  Akcija specijalne policije MUP-a u operaciji “Oluja” : operacija “Oluja – Obruć” i djelovanje Specijalne policije kolovoz / Zvonko BRAJKOVIĆ . - Zagreb : Večernji list, 2012.
  UDK: 355.4
 108. BRAnili smo domovinu : pripadnici nacionalnih manjina u obrani Hrvatske / ; [priredili Ivica Radoš ; Zoran Šangot]. - Zagreb : Udruga pravnika "Vukovar 1991.", 2013.
  UDK: 355.01
 109. Četvrta gardijska brigada hrvatske vojske Pauci / ; [glavni urednik Zvonimir Despot]. - Zagreb : Despot Infinitus, 2013.
  UDK: 355.01(497.5)
 110. ĆURAK, Mato

  Sjećanja na Domovinski rat : 1990.-1995. / Mato ĆURAK . - Zagreb : Grafocentar, 2010.
  UDK: 355.01(497.5)
 111. DESPOT, Zvonimir

  Medački džep 1993. : hrvatska operacija “Džep-93” / Zvonimir DESPOT . - Zagreb : Večernji list, 2012.
  UDK: 355.4
 112. DOMAZET-LOŠO, Davor

  Admiralovi zapisi ili O pobjedi i ljubavi / Davor DOMAZET-LOŠO . - Zagreb : Udruga Hrvatski identitet i prosperitet, 2015.
  UDK: 355
 113. DOMAZET-LOŠO, Davor

  Hrvatska i veliko ratište : međunarodne igre na prostoru zvanom bivša Jugoslavija / Davor DOMAZET-LOŠO . - Zagreb : Udruga sv. Jurja, 2002.
  UDK: 355.4(497.5)
 114. DRAGOVIĆ-KLEK, Ratko

  Ćukovi izvidnici : [autentično svjedočanstvo o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj] / Ratko DRAGOVIĆ-KLEK . - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2003.
  UDK: 355.45
 115. DRAGOVIĆ-KLEK, Ratko

  Deset godina poslije : [autentično svjedočanstvo o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj] / Ratko DRAGOVIĆ-KLEK . - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2003.
  UDK: 355.45
 116. DRAGOVIĆ-KLEK, Ratko

  Nikad spominjani : Luka Zeba-Bosanac : [autentično svjedočanstvo o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj] / Ratko DRAGOVIĆ-KLEK ; [fotografije Luka Zeba ... et al.]. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2003.
  UDK: 355.45
 117. DRAGOVIĆ-KLEK, Ratko

  Pume iz Varaždina : [autentično svjedočanstvo o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj] / Ratko DRAGOVIĆ-KLEK ; [fotografije Josip Šimunko ... et al.]. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2003.

 118. DRAGOVIĆ-KLEK, Ratko

  Tigrovi oblaci : [autentično svjedočanstvo o Domovinskom ratu u Republici Hrvatskoj] / Ratko DRAGOVIĆ-KLEK ; [fotografije Ratko Dragović Klek ... et al.]. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2003.
  UDK: 355.45
 119. DRAGOVIĆ-KLEK, Ratko

  Sjećanje na Domovinski rat : fotomonografija / Ratko DRAGOVIĆ-KLEK . - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2004.
  UDK: 355.45
 120. ĐURETIĆ, Nikola

  Iskreno Vaš — : zapisi s Otoka / Nikola ĐURETIĆ . - Zagreb : Sveučilišna knjižara, 2004.
  UDK: 355.45
 121. FILIPI, Mario

  Na istočnom pragu domovine : (Slavonija, ljeto/jesen 1991. – kamerom i perom) / Mario FILIPI . - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumenatcijski centar Domovinskog rata, 2006.
  UDK: 355.01
 122. FILIPOVIĆ, Zoran

  Dnevnik smrti / Zoran FILIPOVIĆ ; [predgovor Christian Caujolle ; prijevod predgovora Dragutin Dumančić ; design Danijel Popović]. - Zagreb : Omladinski kulturni centar, 1992.
  UDK: 355.45(497.5)
 123. FILIPOVIĆ, Zoran

  Tisućudevetstdevedesetprva / Zoran FILIPOVIĆ . - Zagreb : Likarija, 2019.
  UDK: 355.1
 124. GARIBOVIĆ, Dženet

  Smrt je bila bolja : ratni zločin masovnog silovanja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini: sredstvo srpske genocidne politike / Dženet GARIBOVIĆ . - Zagreb : Preporod, 1996.
  UDK: 355.01
 125. GREGURIĆ, Boris

  Od Tina do Strijele : izrada oklopnih vozila u Hrvatskoj 1991. – 1995. / Boris GREGURIĆ . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2019.
  UDK: 355.45
 126. GRAD je bio meta: bolnica, Dom umirovljenika : (agresija Srbije, odnosno JNA i srpsko-crnogorskih snaga na Republiku Hrvatsku i srpska okupacija Vukovara 1991.) / ; [urednik Ante Nazor]. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2008.
  UDK: 355.01(497.5)
 127. GRUBIŠIĆ, Slavko

  Svjedok istine o Domovinskom ratu : progonstva, odmazde, stradanja, zablude, herojstva, povijesni prikazi / Slavko GRUBIŠIĆ . - Zagreb : Hum, 2017.
  UDK: 355
 128. GUGO, Ante

  Oluja : koju nismo mogli izbjeći / Ante GUGO . - Zagreb : Večernji list, 2015.
  UDK: 355.01(497.5)
 129. HELLER, Yves

  Neugašena žeravica : reportaže iz ratova na tlu bivše Jugoslavije : 1991. – 1995. / Yves HELLER . - Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada : Hrvatski institut za povijest, 1999.
  UDK: 355.012
 130. Hrvatski istok u Domovinskom ratu – iskustva, spoznaje i posljedice / ; glavni urednik Miljenko Brekalo. - Zagreb : Institut društvenih znanosti "Ivo Pilar", 2015.
  UDK: 355.01(497.5)
 131. INA u domovinskom ratu / ; [autori tekstova Ranka Baračević ... et al.] ; [autori fotografija Dragan Borčić ... et al.] ; [glavni i odgovorni urednik Mijo Ivurek]. - Zagreb : INA - Industrija nafte, 1997.
  UDK: 355.45
 132. IVKOVIĆ, Zlatko

  Hrvatsko ratno znakovlje – Iz Domovinskog rata : 1992.-1994. / Zlatko IVKOVIĆ ; [znakovlje i podatke sakupio Zlatko Ivković ; [uvodni] tekstovi Ankica Tuđman ; Ivan Tolj] ; priredila Ankica Tuđman. - Zagreb : Agencija za komercijalnu djelatnost : Dobrotvorna akcija Spasite djecu Hrvatske, 1993.
  UDK: 355:003

  (REFERENTNA ZBIRKA)

 133. IVKOVIĆ, Zlatko

  Hrvatsko ratno znakovlje – Domovinski rat 1991. – 1992. / Zlatko IVKOVIĆ ; [znakovlje i podatke sakupio Zlatko Ivković ; [uvodni] tekstovi Ankica Tuđman ; Ivan Tolj] ; priredila Ankica Tuđman. - Zagreb : Humanitarna zaklada za djecu Hrvatske, 1999.
  UDK: 355:003

  (ZAVIČAJNA ZBIRKA)

 134. IZRAVNI demografski gubici Karlovačke županije u Domovinskom ratu : (prilozi za istraživanje demografskih gubitaka Karlovačke županije, koji su posljedica ratnog djelovanja od 1991. do 1995. godine) / ; [urednik Ante Nazor]. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2009.
  UDK: 355.01(497.5)
 135. JAJČINOVIĆ, Milan

  Đavo i vodeničari : mit o „nebeskom narodu“ i njegove posljedice / Milan JAJČINOVIĆ . - Zagreb : Pan liber, 1998.
  UDK: 355.01
 136. JURČEVIĆ, Josip

  Heroji Hrvatskoga domovinskog rata : svjedočanstva / Josip JURČEVIĆ . - Zagreb : Dokumentacijsko informacijsko središte, 2017.
  UDK: 355
 137. KOKAN, Božo

  Znakovi pobjednika:[monografija] / Božo KOKAN . - Zagreb : Školska knjiga, 2006.
  UDK: 355
 138. LOGORI- zatvori – sabirni centri u kojima su neke postrojbe A BiH i druge strukture muslimanske vlasti držali zatočene Hrvate : [činjenice] / ; [priredio] Slobodan Praljak. - Zagreb : Oktavijan, 2008.
  UDK: 355.01
 139. MARIJAN, Davor

  Obrana i pad Vukovara / Davor MARIJAN . - Zagreb : Hrvatski institut za povijest, 2013.
  UDK: 355
 140. MATKOVIĆ-LASTA, Ivan

  Bogdanovci : vrata Vukovara / Ivan MATKOVIĆ-LASTA ; [predgovor Mile Dedaković- Jastreb ; pogovor Vlado Šakić].. - Zagreb : „K. Krešimir“, 1998.
  UDK: 355.012
 141. MIG oka : memory book / ; [edited and designed by Rene Medvešek i Stanislav Habjan ; translated by Mirna Čubranić]. - Zagreb : AGM, 2008.
  UDK: 355.01(497.5)
 142. MIJATOVIĆ, Anđelko

  Otkos-10 : prva uspješna oslobodilačka operacija Oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu : Domovinski rat u zapadnoj Slavoniji : 1990.-1991. / Anđelko MIJATOVIĆ . - Zagreb : Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2011.
  UDK: 355.01
 143. Miščin, Željka

  Selektivna bibliografija radova objavljenih u Hrvatskoj 1990. – 2000. / Željka Miščin . - Zagreb : Dom i svijet, 2002.
  UDK: 355
 144. NAZOR, Ante

  Oluja pobjede : (fotomonografija vojno-redarstvene operacije Oluja, 4.-8. kolovoza 1995.) = The storm of victory : (photomonograph of the military-police operation Oluja/Storm, 4-8 August 1995) / Ante NAZOR ; [prijevod na engleski jezik Željka Križe]. - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2007.
  UDK: 355.01
 145. OFF, Carol

  Sablasti Medačkog džepa / Carol OFF ; [prijevod Dubravko Barač]. - Zagreb : Stih, 2006.
  UDK: 355.35
 146. OTOk Ivanić u ratu : [monografija 65. bataljuna] / ; [uredništvo Ivan Janković ; Goran Leš ; Leo Ordanić]. - Zagreb : Nova knjiga Rast, 2012.
  UDK: 355.01
 147. PECIĆ, Mile

  Godine otpora i hrabrosti : čitanje znakova vremena i razmišljanja u razdoblju od 1991.-2003. / Mile PECIĆ . - Zagreb : DoNeHa, 2004.
  UDK: 355.45
 148. PECIĆ, Mile

  Zakopani dnevnik : dramatična zbivanja 1990.-1991. u slunjskom kraju / Mile PECIĆ . - Zagreb : DoNeHa, 2003.
  UDK: 355.45
 149. PEITEL, Davor

  Na prvoj crti protiv smrti :prilozi o povijesti regije Gacke u Domovinskom ratu 1991-1993 / Davor PEITEL . - Zagreb : Hrvatski memorijalno-dokumentacijski centar Domovinskog rata, 2011.
  UDK: 355.01
 150. PELEH, Slavko

  Tragom ratnoga puta 99. brigade ZNG/HV / Slavko PELEH . - Zagreb : Udruga hrvatskih branitelja Domovinskog rata 99. brigade, 2009.
  UDK: 355.01