Requiem

2. izdanje: Rijeka : Udruga građana Orion, 2005.